Chú Chuột Nhắt

Duy Uyên

37.490 Lượt nghe
00:00
Chú Chuột Nhắt

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng, mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng, ăn vụng suốt ngày là thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít


BÀI HÁT
Trải nghiệm tốt hơn với ứng dụng Keeng